สนทนาอังกฤษ ปีนต้นไม้ Climbing a Tree

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Climbing a Tree

ปีนต้นไม้

 

บททสนทนาระหว่างลินดากับโจเซฟ พูดคุยเรื่องเล่นปีนต้นไม้

 

A: Hey Linda. Want to play?
เฮ้ ลินดา อยากเล่นเล่นด้วยกันมั้ย

 

B: Okay, Joseph. What do you want to play?
โอเค โจเซฟ เธออยากเล่นอะไรล่ะ

 

A: Let’s climb this tree.
ปีนต้นไม้ต้นนี้กันเถอะ

 

B: No. That’s dangerous.
ไม่ มันอันตรายนะ

 

A: No, it’s not.
ไม่ มันไม่หรอก

 

B: Yes, it is. We can fall.
มันอันตราย เราอาจตกได้

 

A: Just watch, okay. It’s easy.
คอยดูนะ โอเค มันง่ายมาก

 

B: That looks like fun.
มันดูน่าสนุกดีนะ