สนทนาอังกฤษ อาหารเช้า Breakfast

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

อาหารเช้า Breakfast

A: What do you want to eat for breakfast?
คุณอยากกินอะไรเป็นอาหารเช้า

B: All I usually have is some cereal for breakfast.
ปกติฉันกินแค่ซีเรียลเป็นอาหารเช้า

 

A: You know that breakfast is the most important meal of the day?
คุณรู้ไหมว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันนะ

B: I sometimes run late in the morning, and can’t make breakfast.
บางครั้งฉันวิ่งสายในตอนเช้า และไม่สามารถทำอาหารเช้าได้

 

A: That’s not a good excuse.
นั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดี

B: Tell me what you eat in the morning.
บอกฉันซิว่าคุณกินอะไรในตอนเช้า

 

A: I just eat some oatmeal, toast, and orange juice.
ฉันแค่กินข้าวโอ๊ต ขนมปังปิ้ง และน้ำส้ม

B: That sounds like a great breakfast.
นั่นฟังดูเหมือนเป็นอาหารเช้าที่ดีมาก

 

A: It’s good, and it’s easy to make.
ดีและทำง่ายมาก

B: That sounds like a very quick meal.
นั่นฟังดูเหมือนเป็นอาหารที่รวดเร็ว

 

A: So, are you still going to have cereal?
แล้วคุณจะยังกินซีเรียลต่อไหม?

B: I think I’m going to make myself some oatmeal and toast.
ฉันคิดว่าฉันจะทำข้าวโอ๊ตกับขนมปังปิ้งให้ตัวเอง