สนทนาอังกฤษ ยืมเงิน Borrowing Money

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Borrowing Money

ยืมเงิน

 

A: Can I borrow $5?
ฉันขอยืมเงิน 5 ดอลล่าได้ไหม

 

B: Sure. Why do you need it?
ได้ ทำไมคุณอยากได้

 

A: I want to buy lunch.
ฉันอยากซื้ออาหารกลางวัน

 

B: Where’s your money?
เงินของคุณอยู่ที่ไหน

 

A: It’s not in my wallet.
มันไม่อยู่ในกระเป๋าเงินของฉัน

 

B: Your wallet is empty?
กระเป๋าเงินของคุณว่างเปล่าหรือ

 

A: I don’t have even one dollar in it.
ฉันไม่มีเงินแม้แต่เหรียญเดียวเลย

 

B: Ok, I give you $5
โอเค ฉันให้เงินคุณ $5 ดอลล่า