สนทนาอังกฤษ อบเค้ก Baking a Cake

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Baking a Cake

อบเค้ก

 

บทสนทนาระหว่างแม่กับเจนนิเฟอร์

A: Jennifer, can you come here, please?
เจนนิเฟอร์ ลูกมาที่นี่หน่อย

 

B: Okay, mommy.
ได้ค่ะแม่

 

A: I’m baking a chocolate cake.
แม่กำลังอบเค้กช็อคโกแลต

 

B: A chocolate cake? Yay!
เค้กช็อคโกแลตเหรอ เย้!

 

A: Can you get the eggs, please?
ลูกเอาไข่ให้หน่อย

 

B: Sure, mommy.
ได้เลยแม่

 

A: We’ll mix it in this bowl.
เราจะผสมมันในชามนี้

 

B: I want to help.
ฉันอยากช่วยแม่