สนทนาอังกฤษ คุณง่วงอยู่หรือเปล่า Are You Sleepy?

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Are You Sleepy?

คุณง่วงอยู่หรือเปล่า

 

A: Why are you yawning?
ทำไมคุณหาว

 

B: I’m sleepy.
ฉันง่วง

 

A: Why don’t you go to bed?
ทำไมไม่ไปนอน

 

B: I want to watch this TV show.
ฉันอยากดูรายการทีวีนี้

 

A: Maybe you should record it.
บางทีคุณควรบันทึกไว้

 

B: The tape recorder is broken.
เครื่องบันทึกมันเสีย

 

A: Then you should watch the rerun.
ถ้าอย่างนั้นคุณควรดูการฉายซ้ำ

 

B: Why? I’m watching the original.
ทำไมล่ะ ฉันก็กำลังดูต้นฉบับ

 

A: But you’ll be asleep in about one minute.
แต่คุณกำลังจะหลับในอีกหนึ่งนาทีนี้

 

B: I’m just yawning because the commercials are on.
ฉันแค่หาวเพราะมันโฆษณาอยู่

 

A: Okay. I’ll tell you how the show ends.
โอเค ฉันจะบอกคุณว่ารายการจะจบลงอย่างไร

 

B: Zzz.
Zzzz