ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย Are

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย Are

รวมประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Are ที่เจอบ่อย

 

Are you free tonight?
อาร์ ยู ฟรี ทูไนท์
คุณว่างไหมคืนนี้

 

Are you serious?
อาร์ ยูซีเรียส
นี่คุณจริงจังหรือเปล่า

 

Are you at home?
อาร์ ยู แอท โฮม
คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า

 

Are you kidding me?
อาร์ ยู คิดดิ้ง มี
คุณล้อฉันเล่นอยู่หรือเปล่า

 

Are you mad at me?
อาร์ ยู แมด แอ็ท มี
คุณโกรธฉันเหรอ

 

Are you hungry?
อาร์ ยู ฮังกริ
คุณหิวไหม

 

Are you okay?
อาร์ ยูโอเค
คุณโอเคไหม

 

Are you driving?
อาร์ ยูไดรฟ-วิ่ง
คุณกําลังขับรถอยู่หรือเปล่า

 

Are you working?
อาร์ ยูเวิร์กกิ้ง
คุณทํางานอยู่หรือเปล่า

 

Are you interested?
อาร์ ยู อินเทรสถิด
คุณสนใจไหม

 

Are you scared?
อาร์ ยู สแกร์ด
คุณกลัวหรือเปล่า

 

Are you busy?
อาร์ ยู บีซี่
คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า

 

Are you bored?
อาร์ ยู บอร์ด
คุณเบื่อไหม

 

Are you ready?
อาร์ ยู เรดดี
คุณพร้อมหรือยัง

 

Are you happy?
อาร์ ยู แฮพพี
คุณมีความสุขไหม