การขอโทษ ภาษาอังกฤษ Apologize

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ Apologize

>>>ขั้นที่1 ประโยคการยอมรับความผิด
เมื่อเราทำอะไรผิดพลาด ก่อนที่จะพูดประโยคขอโทษ ก็อาจต้องพูดประโยคยอมรับผิด
I’ve made a mistake.
ฉันทำผิดพลาด

.

I’ve messed up.
ฉันทำพลาด

.

I’ve fudged that up.
ฉันทำผิดไปแล้ว

.

I’ve mucked that up.
ฉันทำมันพังไปแล้ว

.

I’ve made a blunder.
ฉันทำผิดพลาด

.

That was my fault.
นั่นเป็นความผิดของฉันเอง

.

>>>ขั้นที่2 ประโยคขอโทษ
I’m really sorry about that.
ฉันขอโทษจริงๆ
.
I’m so sorry, my bad.
ฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ดีเอง
.
I’m genuinely sorry.
ฉันขอโทษจริงๆ
.
You can’t believe how sorry I am.
คุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเสียใจแค่ไหน
.
Please forgive me, I’m so sorry!
โปรดยกโทษให้ฉัน ฉันขอโทษด้วย!

.

ประโยคขอโทษที่เหมาะใช้ในที่ทำงาน
I really want to apologize for that.
ฉันอยากจะขอโทษสำหรับเรื่องนั้นจริงๆ

I hope you can accept my apologies.
ฉันหวังว่าคุณจะยอมรับคำขอโทษของฉันได้

I would like to apologize.
ฉันอยากจะขอโทษ

Please accept my sincere apologies.
โปรดรับคำขอโทษของฉันด้วย

.

ขั้นที่3 ประโยคอธิบายเหตุผลหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
I really didn’t mean for that to happen.
ฉันไม่ได้ตั้งใจให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
.
It was an accident.
มันเป็นอุบัติเหตุ
.
That was not what I intended.
นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันตั้งใจไว้

.