ประโยคภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย i ไอ ฉัน

รวมประโยคภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย i ไอ ฉัน

I got it. ฉันเข้าใจแล้ว

I can’t speak Spanish. ฉันพูดภาษาสเป็นไม่ได้

I can’t make it tonight. คืนนี้ฉันไปไม่ได้

I don’t know. ฉันไม่รู้

I don’t understand. ฉันไม่เข้าใจ

I will do it.ฉันจะทํามันเอง

I dont care.ฉันไม่แคร์หรอก

I am a teacher.ฉันเป็นครู

I live here.ฉันอาศัยอยู่ที่นี่

I am single.ฉันโสดจ้า

I am married.ฉันแต่งงานแล้ว

I’m in a relationship.ฉันมีแฟนแล้ว

I cant afford it.ฉันจ่ายไม่ไหวหรอก

I like him.ฉันชอบเขา

I need help.ฉันต้องการความช่วยเหลือ

I can’t cook.ฉันทําอาหารไม่เป็น

I’m patient.ฉันอดทน

I’m his patient.ฉันเป็นคนไข้ของเขา

I don’t like flying.ฉันไม่ชอบนั่งเครื่องบิน

I don’t feel like it. ฉันไม่อยากทํามัน

I can handle it. ฉันรับมือกับมันได้

I’m kidding.ฉันล้อเล่น

I always think too much. ฉันชอบคิดเยอะ

I’m aware of that. ฉันตระหนักรู้ดี