10ประโยค ภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไร

10ประโยค ภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไร

รวม10ประโยคภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไร ที่ใช้บ่อย

1. Youre alwaus welcome.
ยินดีเสมอเลย

2. It’s my pleasure.
ด้วยความยินดี

3. I’m glad to help.
ฉันยินดีที่ได้ช่วย

4. Don’t worry about it.
ไม่ต้องกังวลหรอก

5. It was nothing.
ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลย

6. It is not a big deal.
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย

7. That’s absolutely fine.
ไม่เป็นไรเลยจริงๆ

8. Dont mention it.
ไม่เป็นไร

9. No problem.
ไม่มีปัญหาเลย

10. That’s alright.
ไม่เป็นไรเลย